1.   liturgie zn. 'het geheel van voorgeschreven handelingen voor een religieuze ceremonie'
categorie:
leenwoord
Nnl. de Liturgie der Gereformeerde Kercken in Nederlandt [1639; WNT].
Internationaal woord, ontleend aan christelijk Latijn liturgia 'id.', dat afkomstig is van Grieks leitourgíā 'publieke vereringsceremonie', afleiding van leitourgós 'leider van een publieke ceremonie', gevormd uit een afleiding van lāós 'mensen, het gewone volk', zie leek, en érgon 'werk', verwant met werk.
Fries: liturgy


  naar boven