1.   inboezemen ww. 'inprenten, vervullen met'
categorie:
geleed woord, leenvertaling
Vnnl. inneboesemen 'vervullen, doordringen met' [1629; WNT]; nnl. inboezemen in beginzels van deugd ... ingeboezemd 'principes van deugd ingeprent' [1785; WNT].
Gevormd uit in en boezem in de overdrachtelijke betekenis 'gemoed, hart'. Mogelijk een neologisme als leenvertaling van, of naar het voorbeeld van, Latijn insinuāre 'tot in het binnenste laten doordringen, inprenten', zie insinueren, waarvan het grondwoord sinūs 'kromming, welving' ook 'schoot, boezem' betekent.


  naar boven