1.   emulsie zn. 'melkachtige vloeistof; lichtgevoelige laag'
categorie:
leenwoord
Nnl. zagte, olieagtigen emulsien (mv.) [1745; WNT Aanv.], emulsio 'amandelmelk' [1777; Meijer], emulsie 'amandel-, zaad-, plantenmelk' [1872; Dale], emulsie (in de fotografie) 'lichtgevoelige gelatineachtige laag' [1943; WNT Aanv.].
Ontleend aan Frans émulsion 'melkachtige vloeistof' [1560; Rey], met een aan het Nederlands aangepaste vorm. Evenzo in de tweede betekenis uit Frans émulsion (fotographique) 'lichtgevoelige laag' [1878; Rey]. In de eerste betekenis misschien ook rechtstreeks uit wetenschappelijk Latijn emulsio 'id.', afleiding van ēmulsus, verl.deelw. van ēmulgēre 'uitmelken', gevormd uit ex- 'uit-' en het werkwoord mulgēre 'melken', zie melken.


  naar boven