1.   embargo zn. 'handelsverbod'
categorie:
leenwoord
Nnl. embargo 'beslaglegging op schepen' [1803; WNT proclamatie], 'handelsverbod' [1933; WNT resolutie], 'publicatieverbod' [1961; Dale].
Mogelijk via Frans embargo 'beslag op schepen' [1723] ontleend aan Spaans embargo 'beslaglegging op (land)goederen' [ca. 1495], eerder 'belemmering' [1020], een afleiding bij het werkwoord embargar 'belemmeren' < vulgair Latijn *imbarric─üre, afgeleid met in- 'in, op' van barra 'staaf, balk', zie baar 3).
Een beslaglegging op schepen was in feite al een soort verbod om ermee te handelen, vandaar dat de betekenis zich gemakkelijk kon uitbreiden tot een algemener 'handelsverbod' en nog later tot 'verbod op het handelen/verspreiden van publicaties over een bepaalde zaak'. De oude betekenis wordt nu nauwelijks meer gebruikt.


  naar boven