1.   whisky zn. 'sterke drank'
categorie:
leenwoord
Nnl. "Whisky", een geestryke drank, van Mout gestookt [1787; Vad.lett., 570].
Ontleend aan Engels whisky 'id.' [1746; OED], eerder al whiskie 'id.' [1715; OED], in Ierland en VS whiskey, ook usque 'id.' [1728; OED], een verkorting van usquebea 'id.' [1706; BDE], iskie bae 'id.' [1583; BDE], ontleend aan Gaelic uisge beatha 'whisky', letterlijk 'levenswater'. Dat is mogelijk een leenvertaling van middeleeuws Latijn aqua vitae 'alcoholische drank', een term van de alchemisten, die ook in Engeland gebruikt werd [1471; OED] en die ook letterlijk 'levenswater' betekent. Een vergelijkbare leenvertaling vindt men in Frans eau de vie [14e eeuw; Rey]. Uisge 'water' is verwant met water, beatha 'leven' met kwiek en bio-.
Fries: whisky


  naar boven