1.   embryo zn. 'ongeboren vrucht'
categorie:
geleerde schepping
Vnnl. embrion 'ongeboren vrucht' [1615; WNT vazel III], 't Embryo 'het vruchtbeginsel van een bloem' [1721; WNT vervangen I].
Internationale wetenschappelijke term uit Neolatijn embryo 'ongeboren vrucht' < Grieks Ă©mbruon 'embryo, pasgeboren dier' (> Oudfrans embrion (Nieuwfrans embryon), van waaruit ook de oudste Nederlandse vindplaats), gevormd uit het voorvoegsel en- 'in-', zie energie, en het werkwoord brĂșein 'ontspruiten, zwellen'.


  naar boven