1.   echt 2 zn. 'huwelijk'
categorie:
geleed woord
Mnl. echte 'huwelijk' in dat hi metten rechte ne conste gecomen uter hechte 'dat hij niet rechtmatig uit het huwelijk kon treden' [1300-25; MNW-R].
Substantivering van mnl. echt 'wettig' (zie echt 1), dat nu niet meer in deze betekenis bestaat.
Mnd. echt, echte, ofri. afte, efte.
Als zelfstandig woord is echt verouderd. Het komt vrijwel uitsluitend voor in uitdrukkingen als in de echt treden en door de echt verbonden worden. Wel frequent is echt sinds eind 16e eeuw in samenstellingen.
echtgenoot zn. 'aangetrouwde man'. Vnnl. echtgenoten (mv.) [1631; WNT]. ◆ echtpaar zn. 'getrouwd paar'. Vnnl. echtpaar [1608; WNT wijnrank]. ◆ echtscheiding zn. 'huwelijksontbinding'. Vnnl. echt-scheydinge [1599; Kil.], Egt-Scheiding [1675; WNT].
Fries: echt


  naar boven