1.   epaulet zn. 'schouderbelegsel'
categorie:
leenwoord
Nnl. epaulette "rangteeken van krygslieden op den schouder" [1805; Meijer], épaulet [1848; WNT verouderen].
Ontleend aan Frans épaulette 'id.' [1773; Rey], eerder 'schouderstuk van harnas' [1534; Rey], 'schoudertje' [espaulette 1250-1300; Rey], verkleinwoord van épaule 'schouder'. Dit gaat via Oudfrans espalle [1080; Rey] terug op Latijn spatula 'kleine roerlepel' (zie spatel), dat vanwege de gelijkheid van vorm ook 'schouderblad' kon betekenen.


  naar boven