1.   ensceneren ww. 'in scène zetten'
categorie:
pseudo-leenwoord
Nnl. ensceneeren 'id.' [1913; Koenen].
Gevormd op basis van de Franse uitdrukking (mettre) en scène 'regisseren', letterlijk 'in scène zetten', zie scène, wrsch. onder invloed van Duits inszenieren 'id.'. Er bestaat geen Frans werkwoord *enscéner.


  naar boven