1.   emir zn. 'Arabisch vorst'
categorie:
leenwoord
Vnnl. emir [1619; Sijs 2001], den Emir oft Prince van Gaza in Palestynen [1653; WNT Aanv.].
Ontleend aan Frans émir 'id.' [13e eeuw; Rey] < Arabisch amīr 'bevelhebber', afgeleid van het werkwoord amara 'bevelen', zie ook admiraal.
Literatuur: Philippa 1991


  naar boven