1.   elimineren ww. 'verwijderen'
categorie:
leenwoord
Nnl. elimineren 'verwijderen' [1832; Weiland], 'vermoorden' [1984; Dale NN].
Ontleend aan Frans éliminer 'buiten zetten' [1495; Rey] < Latijn ēlīmināre 'buiten zetten', gevormd uit ex- 'uit-' en het zn. līmen 'drempel' (waarbij ook bijv. limiet, subliem).
Elimineren betekende oorspr. letterlijk 'over de drempel zetten'; de algemenere betekenis 'verwijderen' ontstaat pas voor het eerst in 1714 in het Engels en is daarna al dan niet via het Frans in veel andere talen terecht gekomen. Tegenwoordig wordt elimineren gebruikt als eufemisme voor 'vermoorden'.
Fries: eliminearje


  naar boven