1.   cirkel zn. 'kring'
categorie:
leenwoord
Mnl. cirkel 'helmsieraad, diadeem' [1220-40; CG II, Aiol], cirkel, cyrkel, tcirkel, tsirkel 'diadeem' [1300-50; MNW-R], cirkel 'baan van een hemellichaam' [1400-29; MNW-R], 'ronde meetkundige figuur' [1440-60; MNW-R].
Ontleend aan Latijn circulus 'kring', verkleinwoord van circus 'kring', zie circus.
Fries: sirkel


  naar boven