1.   inbegrepen bn. 'inclusief'
categorie:
leenvertaling
Mnl. inbegrepen 'met als inhoud, erbij' in vurwaerden die dese brieff ... inbegrepen heefft 'voorwaarden die door deze brief worden behelsd' [1415; WNT inbegrijpen]; vnnl. saylanden inbegrepen de heggen, hoecen ende ... 'zaailanden, inclusief heggen, hoekpunten etc.' [1686; WNT zoeken].
Leenvertaling van Duits einbegriffen 'inbegrepen', verl.deelw. van einbegreifen 'insluiten, omvatten', gevormd uit ein 'in' (verwant met in) en begreifen in de betekenis 'omvatten', verwant met begrijpen.
Bovengenoemde twee oude vindplaatsen staan in het WNT-corpus geïsoleerd; frequent wordt inbegrepen pas in de 20e eeuw, wat wijst op hernieuwde ontlening. Eerder vindt men wel al regelmatig het zn. inbegrip in de constructie met inbegrip van 'inclusief' [1843; WNT worgen], leenvertaling van Duits mit Einbegriff von.


  naar boven