1.   werkelijk bn. 'echt bestaand'
Mnl. werkelijc 'arbeidzaam, kunstvaardig, deugdelijk, tastbaar' in in werkeliken figuren [13e eeuw; MNW]; nnl. ook 'echt' in trok D. zich het bewind van Vlaenderen niet meer werkelyk aen [1845; iWNT].
Afleiding van werk met het achtervoegsel -lijk.
Os. werk(e)lik 'arbeidzaam'; mhd. würk(e)lich, wirkelich 'werkzaam, flink, werkend' (nhd. wirkelich 'echt'); nfri. werklik, wurklik.
In de mystieke geschriften staat werkelijc dikwijls tegenover wezelijc, dan verwijzend naar de ziel (tegenover het wezen). De betekenissen beginnen vanaf het Vroegnieuwnederlands te verwateren van 'actief, werkend' tot 'reëel, echt'.
Fries: werklik, wurklik


  naar boven