1.   encycliek zn. 'rondgaande brief'
categorie:
geleerde schepping
Nnl. Encycliek "omzendbrief van den Paus" [1865; WNT uitstrooien], encycliek "rondgaande brief" [1872; Dale].
Neologisme op basis van christelijk Latijn litterae encyclicae of epistola encyclica 'rondgaande brief', waarin het tweede woord afgeleid is van het Latijnse bn. encyclius 'een cirkel vormend' < Grieks énkuklios 'rond', gevormd uit en- 'in' (zie energie) en kúklos 'cirkel' (zie cyclus).


  naar boven