1.   edoch bw. 'doch, maar, echter'
categorie:
geleed woord
Mnl. idog 'echter' [1200; CG II, Servas]; vnnl. iedoch, edoch.
Het bijwoord doch werd versterkt met een voorvoegsel ie- dat teruggaat op onl. io 'altijd' [10e eeuw; W.Ps.]. Dit is een onbeklemtoonde vorm bij *ewa, zie eeuw.
Ohd. iodoh (nhd. jedoch 'echter').
De deftige variant edoch van doch is een schrijftaalwoord en is dat wrsch. altijd geweest.


  naar boven