1.   aagje zn. 'nieuwsgierig persoon'
categorie:
eponiem
Nnl. aagje [1654; WNT Supp.].
Genoemd naar Nieuwsgierig Aagje (als verkleinwoord van Agatha), voorheen meestal met de toevoeging van Enkhuizen, een personage dat voor het eerst voorkomt in het kluchtboek De Gaven van de milde St. Marten uit 1654 (Stoett 1953 geeft abusievelijk 1645).
Het Kluchtigh Avontuurtje van 't Nieuwsgierigh Aeghje van Enckhuijsen werd in 1655 overgenomen als bijvoegsel in de populaire bundel Het Leven en Bedryf van Clement Marot. Uit het Fransch in het Nederduyts vertaalt door Jan Soet. Het thema is afkomstig uit Trijntje Cornelis (1653) van Huygens. Het Engels kent als vergelijkbare uitdrukkingen Miss Paulina Pry en Paul Pry.
Literatuur: A. Barnouw (1901) ''t Nieuwsgierig Aagje van Enkhuizen', in: TNTL 20, 291-301; Reinsma 1998
Fries: Aachje


  naar boven