1.   aalbes zn. 'heester uit de steenbreekfamilie (Ribes rubrum)'
categorie:
geleed woord
Vnnl. aelbesien (mv.) [1511; Herbarius i.D.].
Het tweede element is bes. Het door FvW genoemde Oudhoogduitse alantbēre bestaat niet, ook niet in het Middelhoogduits. Daardoor wordt de verklaring uit een vulgair-Latijnse bijvorm *ala van *alant minder wrsch., al bestaat er een mnl. vorm alaen 'alant(swortel)' [ca. 1460; MNW]. Bovendien lijkt de smaak niet op die van de alant. De verklaring dat het woord behoort bij alu 'bier' (zie aal 2) lijkt mogelijk, aangezien bessen vaak werden gebruikt voor de bereiding van gegiste dranken.
Mnd. albere '(zwarte) aalbes'.
Literatuur: L. Grootaers (1924) 'De namen van de roode aalbes "ribes rubrum" in Zuid-Nederland', in: LB 16, 65-92; L. Grootaers (1925) 'De namen van de roode aalbes in Zuid-Nederland (naschrift)', in: LB 17, 36-43; E. Polomé (1993) 'Dutch and the study of Proto-Germanic etymology', in: Bremmer e.a. 1993, 57-62, hier 58
Fries: -


  naar boven