1.   impressionisme zn. 'bepaalde kunststroming'
categorie:
leenwoord
Nnl. impressionisme 'stroming in de kunst die vooral de persoonlijke indruk wil weergeven' in dat het impressionisme ons uit Parijs is overgewaaid [1884; Groene Amsterdammer], modern impressionisme [1896; WNT].
Ontleend aan Frans impressionisme 'id.' [1874; Rey], gevormd op basis van impressioniste 'impressionistisch schilder', een term die op 25 april 1874 voor het eerst werd gebruikt door de kunstcriticus Louis Leroy in het blad Charivari, in een artikel onder de kop L'exposition des impressionistes 'De expositie van de impressionisten', waarin hij een tentoonstelling beschreef waarop onder andere een schilderij van Monet met de titel Impression: soleil levant 'Impressie: opgaande zon' te zien was. De term, die pejoratief bedoeld was, werd al spoedig een neutrale omschrijving voor schilders die zich erop toelegden niet het objectief waarneembare te schilderen, maar de persoonlijke onmiddellijke indruk weer te geven. In dezelfde tijd zijn ook impressionist en impressionistisch aan het Frans ontleend.


  naar boven