1.   editie zn. 'uitgave van een publicatie; keer dat een periodiek evenement plaatsvindt'
categorie:
leenwoord
Vnnl. editie 'uitgave van een publicatie' [1546; WNT]; nnl. 'keer dat een periodiek gehouden evenement plaatsvindt' [1999; Dale].
Ontleend aan Latijn ēditiō 'publicatie', afleiding van ēditum, het verl.deelw. van ēdere 'voortbrengen', gevormd uit ex- en het werkwoord dāre 'geven, zenden', zie data, datum.


  naar boven