1.   emotie zn. 'ontroering'
categorie:
leenwoord
Nnl. emotie 'beroering' [1777; Meijer].
Ontleend aan Frans émotion 'morele verwarring' [voor 1475; Rey], later 'beroering, opschudding', gevormd (naar analogie van motion bij mouvoir) bij het werkwoord émouvoir 'bewegen', ontwikkeld uit vulgair Latijn *exmovēre (voor klassiek Latijn ēmovēre) 'in beweging brengen', gevormd uit ex- 'uit-'en movēre 'bewegen', zie motie.


  naar boven