1.   ootje in iemand in het ootje nemen 'iemand in de maling nemen'
categorie:
verkorting
Nnl. met [wie ik] in 't ootje knikkerde [1789; WNT], ik ... hield ze op beurt in 't ootje 'ik nam ze om beurten in de maling' [1868; WNT].
De huidige uitdrukking is ontstaan als term in een knikkerspel, waarbij ootjes 'kringetjes' worden getekend en waarbij een knikker die in het ootje staat, het mikpunt is. Dit woord ootje is een verkleinwoord van o als letternaam, vanwege de vorm van de letter.
Fries: -


  naar boven