1.   oorlam zn. 'borrel'
categorie:
samensmelting (blending), tautologie, contaminatie, samentrekking, leenwoord, volksetymologie
Vnnl. eerst de niet-samengetrokken vorm orang lam 'oudgast uit Indië' in de orang lammen ofte thuysvaders 'de oudgasten of thuisvaarders' [1654; WNT]; nnl. dan de samentrekking orlam, oorlam 'id.' in die uit Indië wederkeerd ... den naam van orlam 'die uit Indië terugkomt (geven zij) de naam oorlam' [1755-67; WNT], dan oorlam 'bevaren matroos, oude rot' [1847; WNT], 'rantsoen alcoholische drank dat op een vaste tijd aan matrozen of soldaten wordt verstrekt' in de naastvolgende roep van des bootsmans fluitje is de ware blijde boodschap ... Het is 'oorlam'! [1830; WNT], dan ook meer algemeen 'borrel' in zou je denken dat ik nog een oorlam kan velen? [1887; Groene Amsterdammer].
Oorlam is een volksetymologische samentrekking van orang lam, dat ontleend is aan Maleis orang lama 'oudgast, iemand die er al lang is' verkorting van orang lama datang 'iemand die lang geleden is aangekomen'. Uit de betekenis 'oudgast' en ook 'iemand die na lange dienst in Indië op de terugreis is' ontstond ook de betekenis 'oudgediende op een schip, bevaren matroos', en daaruit bij overdracht 'de vaste, traditionele borrel voor de matrozen'.
Maleis orang betekent 'mens' in orang oetan, dat letterlijk 'bosmens' betekent.
Fries: -


  naar boven