1.   edict zn. 'proclamatie'
categorie:
leenwoord
Mnl. edict 'proclamatie' [1482; MNHWS]; vnnl. Edict Keyserlic uuytghegheven by Kaerle den vijfsten 'keizerlijke proclamatie, verordening, uitgevaardigd door Karel V' [1521; WNT verzamen].
Ontleend aan Latijn ēdictum 'proclamatie, bevel', verl.deelw. van ēdīcere 'proclameren', gevormd uit ex- 'uit-' en het werkwoord dīcere 'zeggen, spreken', dat verwant is met -tijgen in aantijgen, en waaruit ook bijv. dichten 2 'poëzie schrijven'.
Een edict is een proclamatie uitgevaardigd door een vorst. Een bekend edict is dat van Nantes (1598), waarbij de protestanten in Frankrijk vrijheid van godsdienst werd toegezegd; de herroeping van dit edict in 1685 bracht een grote groep Franstalige protestanten (hugenoten) ertoe zich o.a. in de Nederlanden te vestigen.


  naar boven